Tag Archives: apstinencija

Dragan Vukadinović – priča o lakim i teÅ”kim drogama je viÅ”e nego apsurdna

Načelnik Odeljenja za narkomaniju pri Specijalnoj bolnici u Gornjoj Toponici sa stažom od 30 godina psihijatar Dragan Vukadinović ima svoj stav da je narkomanija izlečiva i taj svoj optimizam Å”iri među mnogobrojnim pacijentima.

Čitaj viÅ”e