HIPOKRAT

Zamrzavanje jajnih ćelija – kome se i kada preporučuje?

Istraživanja pokazuju da čak 400 hiljada parova u Srbiji ima problem sa začećem, a kada ne dolazi do spontane trudnoće – ispitivanje steriliteta i rađanje savetuje se pre 35. godine života, jer se nakon toga smatra da su nastupile pozne reproduktivne godine, ističe mr. sci med. dr Milica Janićijević, specijalista …

Čitaj više

Značaj fizičke aktivnosti za fizičko i mentalno zdravlje

Fizička aktivnost je veoma značajan faktor u očuvanju zdravlja, ne samo fizičkog već i mentalnog zdravlja. Dokazano je da fizička aktivnost ima brojne benefite na ljudsko zdravlje. Neki od benefita redovne fizičke aktivnosti jesu pre svega prevencija i upravljanje oboljenjima kao što su kardiovaskularne bolesti, tumori i dijabetes melitus. Osim …

Čitaj više