PITALI STE LEKARA

Prevencija suicida kod mladih: osnaživanje za budućnost

Suicid među mladima je ozbiljan globalni problem koji zahteva pažnju i akciju. U Srbiji, kao i u mnogim drugim zemljama, mladi su posebno ranjiva grupa. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije samoubistvo predstavlja drugi vodeći uzrok smrti u populaciji od 15-24 godine. Broj pokušaja suicida je mnogo veći u odnosu na …

Čitaj više

ASMR- kao psihološka intervencija

MIT ILI STVARNOST? ASMR (ili Autonomous sensory meridian response), dakle autonomna senzorna (čulna) meridijanska reakcija, odnosno njegova stimulacija, je relativno nov fenomen koji je zaludeo internet fanatike-alternativce u potrazi za opuštanjem, čulnim senzacijama, a posebno osobe koje na bilo koji način pokušavaju da se oslobode stresa, prvenstveno nesanice. ASMR reakcija …

Čitaj više