subota , 19 septembra 2020

Za koga i kako funkcioniše vanredno školovanje ?

Vanredno srednje obrazovanje je poseban vid edukacije za odrasle i sve one koji nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu.

Vanredan učenik je učenik koji savladava nastavni plan i program, odnosno stiče srednje obrazovanje bez pohađanja nastave, putem polaganja ispita. Vanredni učenik može biti lice koje je završilo najmanje osnovno školsko obrazovanje.

Postoje dva načina da se postane vanredni učenik

Pravo na učenje kod kuće a da u školu dolaze samo na konsultacije i ispite imaju deca sa izuzetnim sposobnostima (talentovani sportisti) i pripadnici osetljivih društvenih grupa (bolesna deca). Kada dobiju odobrenje Ministarstva prosvete oni stiču pravo na besplatno vanredno školovanje.
Učenici sa najmanje 17 godina ili stariji koji su završili samo osnovnu školu kao i učenici koji su započeli pa prekinuli pohađanje srednje škole u bilo kojoj drugoj školi imaju pravo na vanredno školovanje. Ovi učenici plaćaju upis i polaganje ispita.

Dokumentacija koja je potrebna tokom upisa na vanredno školovanje

Prilikom upisa kandidat je dužan da priloži overenu fotokopiju svedočanstva završene osnovne škole s’tim da na uvid daje original tog dokumenta. Ako je kandidat završio prvi ili drugi razred srednje škole, pored svedočanstva o završenoj osnovnoj školi prilaže i overena svedočanstva o završenim razredima srednje škole.
Vanredni učenik obavezno mora da dostavi overenu kopiju lične karte, pasoša ili vozačke dozvole. Takođe je dužan da dostavi overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih kao i uverenje o državljanstvu koje ne sme biti starije od 6 meseci.
Ako vanredno školovanje želi da pohađa osoba koja je promenila prezime prilikom sklapanja braka, ista dostavlja kopiju izvoda iz matične knjige venčanih.
Kada je u pitanju prekvalifikacija i dokvalifikacija važi navedena dokumentacija.
Fotokopije ovih navedenih dokumenata moraju biti overene prema pravilima s’tim da se njihovi originali dostavljaju samo na uvid.

Ko ima pravo na vanredno srednje obrazovanje i kako ono funkcioniše ?

Osobe koje su iz određenih razloga napustile i time prekinule srednjoškolsko obrazovanje mogu da nastave školovanje u vidu vanrednog školovanja u istom trajanju po osnovu zakona.

Vanredno školovanje uglavnom pohađaju i završavaju već zaposlena lica sa stečenim osnovnim obrazovanjem, sa jednim ili više završenih razreda neke druge srednje škole itd.

Pored potrebne dokumentacije koja je dostavljena, vrši se i analiza predmeta koje je učenik položio pre prijave na vanredno školovanje. Analizom se utvrđuje da li se položeni predmeti podudaraju sa ispitima koji su predviđeni nastavnim programom za obrazovni profil za koji je učenik odabrao da se kvalifikuje. Ako je podudarnost predmeta minimum 70% , definišu se ispiti koje on mora da položi kako bi stekao diplomu za izabrano zanimanje. Nakon položenih dopunskih ispita učenik polaže razredni ispit sa kojim stiče pravo da upiše sledeći razred u statusu vanrednog učenika.

Prednosti vanrednog školovanja

Ovaj vid školovanja ne podrazumeva prisustvovanje nastavi. Vanredno školovanje je prilagođeno potrebama zaposlenih osoba. Gradivo koje slušaju vanredni učenici je istovetno sa gradivom koje slušaju redovni učenici. Radi se o istom nastavnom planu koji je definisan na teritoriji naše zemlje za konkretni obrazovni profil, dok se sam način sprovođenja nastave razlikuje.
Dok redovni učenici srednje škole imaju obavezu da prisustvuju nastavi, vanredno školovanje pruža mogućnost licima koji ga pohađaju da sami organizuju svoje slobodno vreme i spremaju ispite kada to njima odgovara. Vanredni učenik bira i koliko će ispita da polaže i gde će da pohađa praksu ako je to potrebno. Konsultacije sa profesorima u cilju lakšeg savladavanja predmeta su omogućene licu koje pohađa vanredno školovanje kada god je to njemu nephodno. Dostupna je sva prateća literatura i dokumentacija potrebna u vidu savladavanja predmeta koji se polaže.
Važno je istaći ovakvu prednost sticanja diplome jer postoji mogućnost rada tokom školovanja.

Prekvalifikacija

Nakon završenog srednjeg školskog obrazovanja lice može da se upiše u školu radi prekfalifikacije ili dokvalifikacije.
Prekvalifikacija podrazumeva polaganje ispita iz stručnih predmeta određenih od strane nastavničkog veća škole u kojoj je lice upisano. Tačnije, prekvalifikacija je polaganje razlike ispita između srednje škole koju lice ima i smera koji želi da završi.
Ovaj sistem je usmeren na svaku osobu koja iz određenih razloga odlučila da se bavi drugom delatnošću te nije završila srednju školu ili je završila određeni smer sa kojim nije u mogućnosti da pronađe posao.
Ukoliko je željeni smer potpuno drugačiji od onog za koje se lice obučavalo, biće mu priznati svi opšti predmeti završenih godina dok će razliku predmeta stručne oblasti morati polagati. Ako je smer ipak iz iste struke lice polaže samo potrebnu razliku u predmetima.

Dokvalifikacija

Dokvalifikacija podrazumeva polaganje dodatnih ispita iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom (razlika predmeta) i završni ispit. Ona jeste dopuna ispita između srednje škole trećeg stepena i četvrtog stepena željenog smera. (U nekim školama dokvalifikacija je predviđena kao vanredno srednje obrazovanje za četvrti i peti stepen stručne spreme.)
Ukoliko se radi o dokvalifikaciji za sličan ili isti smer priznaju se svi stručni predmeti, a ako je reč o drugom profilu neophodno je polagati stručne predmete koji se podrazumevaju za tu struku.

Svaka školska ustanova koja je ovlašćena za sprovođenje vanredne nastave, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, izdaje diplome koje su u potpunosti važeće pred zakonom. To znači da lice koje stekne ovakvu diplomu ima pravo da mu zvanično bude upisana u radnu knjižicu odnosno radni dosije.

Takođe pročitajte

Mališani JPU „Pčelica“ Niš u akciji „Najveći crtež na svetu“.

Na poziv NURDOR-a da pomognu svom najvećem donatoru italijanskom roditeljskom udruženju AGEOP i obezbede finansijska …

2 komentari

  1. Jasna Šarčević

    Moja ćerka je završila osnovnu školu u Subotici. Preselila se u Nemačku i tu išla dve godine. Htela bih znati kakva je procedura kad bi se vratila nazad za Suboticu što se tiče nastavak srednjoškolskog školovanja?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.