Vodič za preduzetnika Foto: Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/photo/crop-faceless-woman-working-on-netbook-in-office-4467735/

Vodič za preduzetnike: Kako uspešno proći test samostalnosti

Da li ste se ikada upoznali sa konceptom testa samostalnosti preduzetnika? Ako ste u svetu preduzetništva, velike su šanse da jeste. Međutim, za one koji nisu upoznati sa ovim pojmom, a razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa, važno je znati da test samostalnosti može da ima značajnu ulogu.

Ovaj test je važan alat koji pomaže da se utvrdi vaša nezavisnost kao preduzetnika ili da se prepozna situacija koja može da liči na zaposlenje. Prolazak ovog testa je od suštinskog značaja za paušalce kako bi se izbegle potencijalne pravne komplikacije i kako bi se osiguralo da vaša delatnost zaista ispunjava kriterijume samostalnosti.

U ovom članku istražićemo kako proći test samostalnosti za paušalce, definisaćemo pojam samostalnosti u poslovnom svetu, i razmotriti ko sve može biti podvrgnut ovom testu.

Šta je test samostalnosti preduzetnika ili preduzetnika paušalaca?

Test samostalnosti predstavlja mehanizam koji država koristi kako bi sprečila zloupotrebe u sistemu registracije preduzetnika, posebno onih koji su paušalno oporezovani. Cilj ovog testa je da identifikuje da li preduzetnici rade kao pravi samostalni preduzetnici ili su zapravo u radnom odnosu sa poslodavcem koji izbegava plaćanje viših poreza i doprinosa.

Glavni motiv za angažovanje preduzetnika umesto direktnog zapošljavanja leži u finansijskim prednostima za poslodavce. Ovaj način angažovanja, kako kaže advokat za privredno pravo dr Gvozden M. Grgur iz novosadske advokatske kancelarije, omogućava poslodavcima da izbegnu plaćanje punih doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na zarade. 

Kada poslodavci angažuju pojedince kao preduzetnike, oni umesto plate dobijaju fakture za pružene usluge. Kao rezultat, preduzetnici plaćaju doprinose na niži iznos – obično fiksni paušalni doprinos – umesto na punu zaradu, čime se značajno smanjuje finansijsko opterećenje za poslodavce i same preduzetnike.

Kako se testom samostalnosti utvrđuje nezavisnost preduzetnika?

Test samostalnosti ispituje odnos između preduzetnika i njegovog najvećeg klijenta kako bi se ustanovilo da li preduzetnik posluje samostalno ili zavisi od tog klijenta. Ovaj test je primenljiv na sve preduzetnike, bez obzira na način oporezivanja, a njegov rezultat može značajno uticati na poreski tretman prihoda.

Test, koji je uveden 1. januara 2020. godine, zasniva se na devet jasno definisanih kriterijuma. Ovi kriterijumi obuhvataju autonomiju u određivanju radnog vremena, sposobnost

obezbeđivanja sopstvenog radnog prostora, finansijsku nezavisnost u vezi sa nabavkom opreme i ostvarivanje značajnog dela prihoda od jednog klijenta. Na osnovu ovih kriterijuma se precizno određuje nivo samostalnosti preduzetnika.

 Da bi preduzetnik bio smatran samostalnim mora da ispuni najmanje pet od devet kriterijuma. Na primer, ako klijent odredi radno vreme, obezbedi radni prostor i opremu kao što je laptop, a preduzetnik više od šest meseci radi za tog klijenta i ostvaruje 75% svojih prihoda od njega, smatra se da preduzetnik nije potpuno samostalan.

 U praksi, neki od kriterijuma mogu biti različito tumačeni zavisno od specifičnosti poslovanja i industrije u kojoj preduzetnik posluje. Na primer, u IT sektoru, mogućnost rada sa različitih lokacija može uticati na percepciju samostalnosti preduzetnika. Takođe, način na koji je dogovorena naknada za rad može imati značajan uticaj na određivanje stepena samostalnosti.

 Neprolazak testa samostalnosti može imati značajne posledice, uključujući više poreske stope i doprinose na prihode ostvarene u zavisnom odnosu. Zato je neophodno da preduzetnici razumeju kriterijume testa i prilagode svoje poslovne ugovore i prakse kako bi osigurali svoju samostalnost, objašnjava naš sagovornik.

Kako uspešno proći test samostalnosti po svakom kriterijumu

Da biste uspešno prošli test samostalnosti, važno je da detaljno proučite svaki kriterijum i realno procenite da li ga ispunjavate. Nakon toga, uredite odnose s klijentima i pripremite čvrste dokaze koji će podržati vaše tvrdnje i omogućiti jasnu argumentaciju pred poreskom upravom.

 U ugovorima s klijentima jasno definišite svoj radni aranžman, uključujući autonomiju u određivanju radnog vremena, korišćenje prostorija, opreme i sredstava za rad. Prikupite dokaze kao što su interni dokumenti i fakture koje potvrđuju vašu nezavisnost.

 Pratite prihode po klijentima kako biste znali da li je više od 70% vaših prihoda ostvareno od jednog klijenta. Ugovorima osigurajte slobodu pružanja usluga i drugim klijentima.

Takođe je važno imati podršku stručnjaka, kao što su advokati specijalizovani za poresko pravo, koji će vam pružiti neophodne smernice i savete kako biste sigurno prošli test samostalnosti. Bez obzira da li vam je potreban advokat u Novom Sadu, Beogradu, Nišu ili bilo gde u Srbiji, stručni savet može biti presudan za vaš uspeh.

Konsultovanje sa advokatima može vam pomoći da pravilno razumete i primenite sve zahteve zakona i omogućiti vam da uspešno argumentujete svoju poziciju pred nadležnim institucijama.

Šta ako poreska kontrola utvrdi nesamostalnost preduzetnika?

Ako poreska uprava zaključi da preduzetnik ne posluje samostalno, prihodi će biti oporezovani kao „ostali prihodi“ po stopi od 20% na bruto vrednost fakture, uz dodatne doprinose.

U situaciji kada preduzetnik već ima status zaposlenog i osiguran je na osnovu tog statusa, obavezan je da plati samo doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Postoje dva različita scenarija za preduzetnike, zavisno od toga da li je nalogodavac iz Srbije ili iz inostranstva:

  • Domaći nalogodavac: Ako vaš nalogodavac dolazi iz Srbije, firma će snositi troškove plaćanja poreza i doprinosa, jer se primenjuje sistem oporezivanja po odbitku.
  • Strani nalogodavac: Ako radite za firmu iz inostranstva, vi ćete biti odgovorni za plaćanje ovih poreza i doprinosa.

Ako ste preduzetnik koji vodi poslovne knjige i morate da platite ovaj porez, važno je da znate da taj novac koji platite državi ne ulazi u vaš redovni poslovni prihod. To znači da neće uticati na izračunavanje poreza na vašu ukupnu zaradu.

Za one koji plaćaju paušalni porez, pravila su slična. Ako morate da platite dodatni porez zbog nesamostalnog poslovanja, taj iznos se ne računa u vaš godišnji limit od šest miliona dinara, predviđen za paušalno oporezivanje. Drugim rečima, plaćanje ovog poreza ne utiče na vašu osnovnu poresku obavezu prema državi za ostale prihode.

Dakle, iako se može činiti kao neprijatan dodatni trošak, ovaj porez neće promeniti koliko inače plaćate poreza na većinu vaših prihoda. Ovo vam omogućava da planirate svoje finansije bez straha od nepredviđenih troškova koji bi mogli poremetiti vašu ukupnu poresku situaciju.

Takođe pročitajte

Kupovinu stana u izgradnji: Kako se zaštititi i iskoristiti povoljne uslove

Ukoliko se trenutno nalazite u potrazi za nekretninom, investiranje u zgradu koja je u fazi …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.