utorak , 27 jula 2021

Unapređenje saradnje naučno obrazovnih institucija i privrede

Projekat Unapređenje upravljačkih kapaciteta  MMSPP  predstavljen je danas u Nišu.

Projekat realizuje Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Nišu, a finansira Grad Niš i КLERP, kroz program: “UNAPREĐENJE SARADNJE PRIVREDE I NAUČNO OBRAZOVNIH INSTITUCIJA”.
Na osnovu višegodišnjeg iskustva i realizovanog velikog broja projekata sa MMSPP, PROTECTA i Ekonomski Fakultet Univerziteta u Nišu su kao jedan od ozbiljnijih problema sa kojim se suočavaju MMSPP uočili problem njihovih slabih upravljačkih kapaciteta. Naime, iako je broj preduzetnika i MMSP u porastu, značajan broj MMSPP u gradu Nišu ima slabe upravljačke kapacitete što direktno ograničava njihov dalji rast i razvoj.

Do ovog problema dolazi iz više razloga:
– Često su to porodične firme koje pokušavaju da upravljanje zadrže u okviru porodice, iako možda ne postoje kapaciteti za kvalitetno upravljanje MMSPP,
– Određeni broj MMSPP usled uspešnog poslovanja i visokih stopa rasta brzo osvaja nova tržišta i proizvode, a upravljački kapaciteti ne mogu da isprate razvoj firme, što neumitno dovodi do usporavanja daljeg razvoja,
– MMSPP nemaju saradnju i direktne kanale komunikacije sa obrazovnim institucijama koje školuju njima potreban upravljački kadar pa samim tim nisu upoznati sa najnovijim trendovima kada je u pitanju upravljački proces,
– Ukoliko i postoji stručan kadar u upravljakoj strukturi MMSPP, u najvećem broju slučajeva nisu obezbeđene dodatne edukacije, usavršavanje, studijska putovanja i celoživotno obrazovanje zaposlenih menadžera,
– MMSPP se retko opredeljuju da prime studente na stručnu praksu što bi doprinelo razvoju dualnog obrazovanja, a MMSPP omogućilo da lakše dođu do kvalitetnog novog menadžerskog kadra.
– Upravljački proces često nije formalizovan budući da MMSPP retko donose interna akta vezana za procese odlučivanja i upravljanja (strategije, planovi, pravilnici, procedure, postupci…).

КRAJNJI КORISNICI (UČESNICI) PROJEКTA:

1. MMSPP koje su obuhvaćene ovim projektom koji sebe doživljavaju kao uspešne firme, koje imaju rast u svom poslovanju i dugo godina su na tržištu. Na projektu učestvuje sedam MMSPP.
2. Druga grupa krajnjih korisnika, studenti Ekonomskog Fakulteta, koji su sa adekvatnog modula na Fakultetu (Menadžment preduzeća) imaju odgovarajuća teorijska znanja iz oblasti upravljanja preduzećem ali im nedostaju praktična znanja i iskustva koja mogu steći kroz ovaj projekat odlaskom u MMSPP i uključivanjem u ativnosti projekta. Predviđeno je učešće 25 studenata završnih godina Ekonomskog fakulteta.

CILJEVI PROJEКTA:

Opšti cilj projekta je jačanje upravljačkih kapaciteta MMSPP kroz povezivanje privrede, civilnog društva i naučno obrazovnih institucija.

Specifični ciljevi
Unapređenje upravljačkih procesa i razvijanje upravljačke strukture MMSPP kroz implementaciju znanja i naučnih dostignuća u saradnji sa visokoobrazovnim institucijama (Ekonomskim fakultetom u Nišu).
• Razmena znanja i iskustva MMSPP i naučno obrazovnih institucija u oblasti upravljanja u funkciji razvijanja modela dualnog obrazovanja.
• Formalizovanje procesa upravljanja i odlučivanja u MMSPP.

AКTIVNOSTI NA PROJEКTU:

Sve gore navedeno PROTECTA će pokušati da realizuje kroz veliki broj aktivnosti a neke od najvažnijih su:
– Edukacija studenata Ekonomskog Fakulteta za analizu upravljačkih kapaciteta MMSPP,
– Anketiranje menadžera i vlasnika MMSPP, analiza stanja upravljačkih kapaciteta MMSPP,
– Fokus grupa sa menadžerima i vlasnicima MMSPP u funkciji analize stanja,
– Organizovanje predavanja predstavnika MMSPP studentima Ekonomskog fakulteta o praksi upravljanja u MMSPP,
– Izrada studije o rezultatima istraživanja sa zaključcima i preporukama menadžerima i vlasnicima MMSPP u funciji jačanja njihovih upravljačkih kapaciteta,
– Praćenje implementacije rezultata projekta i naknadne konsultacije sa menadžerima i vlasnicima MMSPP radi kvalitetnije primene preporuka i zaključaka.

OČEКIVANI REZULTATI PROJEКTA

Analiza stanja upravljačkih kapaciteta MMSPP, koji su učesnici na projektu, i predložene preporuke za jačanje upravljačkih kapaciteta MMSPP.
• Povećanje praktičnih znanja studenata kroz uključivanje u analizu stanja MMSPP na projektu u funkciji razvoja dualnog obrazovanja.
• Ostvarena saradnja MMSPP, civilnog društva i naučno obrazovnih institucija.
• Podizanje informisanosti javnosti o stanju upravljačkih kapaciteta MMSPP u Nišu.

Predviđeno je da se projekat završi do maja tekuće godine.

Takođe pročitajte

Kako je bolje da konzumirate grickalice: sve odjednom ili tokom nekoliko dana?

Ljudi se često pitaju da li je gore pojesti ceo pleh, na primer, braunija (ili …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.