Tag Archives: uspon

Uspon žena u kulturi na Zapadnom Balkanu

Žena je nezaobilazna tema svih vremena, a njena uloga u društvenoj stvarnosti menja se sa istorijskim kretanjima. Umetnost i kultura povezuju i mire razlike, što je pokretačka tačka projekta „Rise of woman“, koji ima cilj da istraži i pokaže jedan ugao svojstvenost žene, predstavljanjem različitih identiteta u savremenom stvaralaštvu.

Čitaj više