Tag Archives: Tempo

LUCHA T8 – Kako da harmonizujemo um, telo i duh

U ovom savremnom dobu i ubrzanom tempu života skoro svakodnevno osećamo iscrpljenost, stres, glavobolje, napetost i anksioznost… Pored tradicionalne medicine, danaÅ”nji čovek sve viÅ”e se okreće prirodi kako bi naÅ”ao način kako da sam preventivno deluje, poboljÅ”a koncentraciju, imunitet i celokupno stanje organizma. Jedno od najboljih savremenih sredstava lične zaÅ”tite …

Čitaj viÅ”e