Tag Archives: Svetski

Rana intervencija – zlatni standard za tretman autizma

Autizam (poremećaj autističnog spektra) predstavlja širok spektar smetnji u govoru, jeziku, neverbalnoj komunikaciji, socijalnim veštinama i repetitivnom ponašanju. Prema poslednjim podacima Centara za kontrolu bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama svako 36 dete je dijagnostikovano u spektru autizma.

Čitaj više