Tag Archives: saveti

Kako Mindfulness meditacija može da doprinese našem zdravlju?

Čovek ima sposobnоst da živi u sadašnjem trenutku i to je normalno stanje. Međutim, sa odrastanjem, ova osobina biva sve više skrajnuta pod uticajem brojnih faktora koji oblikuju stvarnost odrasle osobe. Srećna okolnost je da osoba može uz pomoć mindfulness treninga i meditacije da osvesti sopstveno prisustvo u sadašnjosti. A …

Čitaj više

Šta je i kako izgleda sistemska porodična terapija?

Šta je porodica? Porodica je otvoreni sistem sastavljen od delova koji su u neprekidnoj interakciji, definisan implicitnim i eksplicitnim granicama i pravilima ponašanja. Svaka porodica prolazi kroz svoje životne cikluse i razvojne faze, ali je istovremeno i deo istorijske vertikale koju karakteriše transgeneracijski prenos obrazaca funkcionisanja. Stres koji pogađa jedan …

Čitaj više