Tag Archives: psihoterapija

Masturbacija – greh ili prirodna pojava iz ugla psihologije i psihoterapije

Sa stanovišta religije, masturbacija je greh ali posmatrana iz ugla nauke, masturbacija je prirodna pojava koju svi normalni ljudi doživljavaju i upražnjavaju. Abnormalna pojava je jedino u slučajevima kada sama sebi postane cilj,  otkriva nam Ana Jovanović, kognitivno bihejvioralni psihoterapeut na poslednjoj godini supervizije

Čitaj više