Tag Archives: pomoć

Potraži besplatnu psihološku podršku na platformi „Sve je OK“

Topli letnji dani su prošli, a sa njima i dugoočekivani trenuci odmora i razonode. Dok „skroluješ“ po ekranu svog mobilnog telefona tragajući za idealnom fotografijom za društvene mreže primećuješ da se jesen neumitno približava i sa sobom donosi povratak u uobičajenu rutinu života.

Čitaj više

“Ljudi čеstо brinu sаmо о svоm fizičкоm zdrаvlju, zаpоstаvljајući mеntаlnо zdrаvljе”

“Slоgаn оvоgоdišnjеg Svеtsкоg dаnа mеntаlnоg zdrаvljа је: „Prаvо nа mеntаlnо zdrаvljе” које uкljučuје prаvо nа zаštitu mеntаlnоg zdrаvljа, prаvо nа dоstupnо, pristupаčnо, prihvаtljivо i кvаlitеtnо lеčеnjе i nеgu, као i prаvо nа slоbоdu, nеzаvisnоst i uкljučivаnjе u zајеdnicu, navodi primarijus dr Vanja Ilić.

Čitaj više

Prevencija suicida kod mladih: osnaživanje za budućnost

Suicid među mladima je ozbiljan globalni problem koji zahteva pažnju i akciju. U Srbiji, kao i u mnogim drugim zemljama, mladi su posebno ranjiva grupa. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije samoubistvo predstavlja drugi vodeći uzrok smrti u populaciji od 15-24 godine. Broj pokušaja suicida je mnogo veći u odnosu na …

Čitaj više