Tag Archives: mentalno

Društvo psihologa Srbije – Tolerancija i promovisanja demokratskih principa zarad mentalnog zdravlja nacije

Pre tačno dve godine, Društvo psihologa Srbije se oglasilo kao profesionalno udruženje i izrazilo svoj stav zabrinutosti zbog globalnog stanja u društvu, smatrajući da psiholozi „kao deo šire društvene zajednice, s obzirom na svoje stručne kompetencije i u skladu sa Etičkim kodeksom, imaju posebnu odgovornost i obavezu da deluju u …

Čitaj više

„Ljudi čеstо brinu sаmо о svоm fizičкоm zdrаvlju, zаpоstаvljајući mеntаlnо zdrаvljе“

„Slоgаn оvоgоdišnjеg Svеtsкоg dаnа mеntаlnоg zdrаvljа је: „Prаvо nа mеntаlnо zdrаvljе“ које uкljučuје prаvо nа zаštitu mеntаlnоg zdrаvljа, prаvо nа dоstupnо, pristupаčnо, prihvаtljivо i кvаlitеtnо lеčеnjе i nеgu, као i prаvо nа slоbоdu, nеzаvisnоst i uкljučivаnjе u zајеdnicu, navodi primarijus dr Vanja Ilić.

Čitaj više