Tag Archives: konsultacije

Značaj fizičke aktivnosti za fizičko i mentalno zdravlje

Fizička aktivnost je veoma značajan faktor u očuvanju zdravlja, ne samo fizičkog već i mentalnog zdravlja. Dokazano je da fizička aktivnost ima brojne benefite na ljudsko zdravlje. Neki od benefita redovne fizičke aktivnosti jesu pre svega prevencija i upravljanje oboljenjima kao što su kardiovaskularne bolesti, tumori i dijabetes melitus. Osim …

Čitaj više

Rana intervencija – zlatni standard za tretman autizma

Autizam (poremećaj autističnog spektra) predstavlja širok spektar smetnji u govoru, jeziku, neverbalnoj komunikaciji, socijalnim veštinama i repetitivnom ponašanju. Prema poslednjim podacima Centara za kontrolu bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama svako 36 dete je dijagnostikovano u spektru autizma.

Čitaj više