subota , 6 marta 2021

KC Niš raspisao oglas za prijem tri doktora na neodređeno

Klinički centar Niš broj raspisuje oglas za prijem tri doktora medicine specijaliste anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su visoko obrazovanje: Na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005.godine i završena specijalizacija iz određene grane medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005.godine i završena specijalizacija iz određene grane medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo: stručni ispit, licenca, specijalistički ispit.

Uz prijavu na oglas sa tačnom naznakom za koje poslove se prijavljuju, kratkom biografijom (CV) sa kontakt podacima (adresa, broj telefona i e-mail)kandidati podnose overene kopije sledeće dokumentacije: diploma o završenom medicinskom fakultetu; uverenje o položenom stručnom ispitu; diplomu o stečenom stručnom nazivu doktora medicine specijaliste anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije; dozvola za rad-licenca izdata od nadležne komore (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu);

  • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
  • Uverenje da kandidat nije osuđivan (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
  • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije(datum izdavanja ne stariji od 6 meseci);
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Očitana lična karta
  • Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);

Rešenjem direktora Kliničkog centra Niš,formiraće se Komisija koja će na osnovu uvida u prispelu dokumetaciju prijavljenih kandidata odabrati kandidate koji ispunjavaju uslove oglasa i koji će ući u uži izbor kandidata za prijem u radni odnos.

Odabrani kandidati mogu biti pozvani na razgovor-intervju sa Komisijom a u cilju davanja predloga o izboru kandidata.

Konačnu odluku o izboru kandidata doneće direktor Kliničkog centra Niš, na osnovu izveštaja Komisije.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će biti objavljen i na internet stranici Kliničkog centra Niš.

Prijave se podnose lično na pisarnici Kliničkog centra Niš ili putem preporučene pošte na adresu: KLINIČKI CENTAR NIŠ, Bulevar drZorana Đinđića br. 48 SA NAPOMENOM “ZA OGLAS” I NAPOMENOM ZA KOJE SE RADNO MESTO KONKURIŠE

Takođe pročitajte

Better Collective u Nišu zaposlio stopedesetog radnika

Unapređenje IT zajednice u Nišu, saradnja sa obrazovnim ustanovama, društveno odgovorne kampanje i kancelarija u …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.