sreda , 30 novembra 2022

ERASMUS-Most između obrazovanja i tržišta rada

Danas se u Leskovcu održala završna konferencija ERASMUS+ KA107 ,  projekat koji je krenuo sa realizacijom 1. juna.

Na zavšnoj konferenciji se između ostalog govorilo i o postignutim rezultatima kojima je potvrđena efikasnost i svrsishodnost projekta Erasmus + KA 107, a postignuti rezultati pozitivno će uticati na intenziviranje postojeće saradnje između Visoke poslovne škole Leskovac i Više strukovne škole iz Celja, kao i na veću mobilnost studenata iz partnerskih zemalja u okviru programa praktičnog osposobljavanja mladih.

Projekat Erasmus+ KA107: praktično osposobljavanje – most između obrazovanja i tržišta rada ima za cilj unapređenje kvaliteta obrazovanja u Srbiji kroz uspostavljanje aktivne saradnje između obrazovnih visokoškolskih institucija i tržišta rada, putem programa stručne prakse. Tokom realizacije projektnih aktivnosti, koje su obuhvatale mobilnost članova projektnih timova Visoke poslovne škole Leskovac i Više strukovne škole iz Celja, osmišljene su i sistematizovane procedure za organizaciju, implementaciju, monitoring i evaluaciju programa praktičnog osposobljavanja za potrebe visokoškolskih institucija u Republici Srbiji, a na osnovu pozitivnih iskustava partnereske insitucije iz Slovenije.

Sinergija razmene dosadašnjih saznaja i rada timova partnerskih insitucija rezultirala je unapređenju procedura, ali sadržaja programa stručne prakse koji se realizuju u Visokoj poslovnoj školi Leskovac i u Višoj strukovnoj školi iz Celja. Uspostavljene procedure imaju širu primenu i mogu se implementirati i u drugim visokoškoslim, ali i insititucijama srednjeg obrazovanja. Postignuti rezultati su uskladu sa zahtevima Stretegije „Evropa 2020“ koja ističe značaj partnerstva između sistema obrazovanja, privrede i tržišta rada, kao i sa „Programom modernizacije evropskih sistema visokog obrazovanja“ koji zagovara uključivanje poslodavaca i institucija tržišta rada u obrazovne procese. Naposletku, realizovani projekat Erasmus+ KA107 je uskladu sa strategijom razvoja dualnog obrazovanja u Republici Srbiji, a postignuti rezultati i iskustva tokom projekta, mogu biti značajna podrška u sprovođenju ovog procesa u budućem periodu, što može pozitivno uticati na jačanje postojećih i razvoj novih kadrovskih kapacitata u našoj zemlji.

Pozitivni efekti realizacije projektnih aktivnosti ogledaju se u:

1. Sintezi iskustava i primera dobre prakse i unapređenju sistema organizacije i implementacije stručne praske u parternskim zemljama na projektu;
2. Dobijanju informacija iz prakse o potrebama i problemima bitnih za nesmetanu i kvalitetnu implementaciju praktičnog osposobljavanja;
3. Uspostavljanju veze sa tržištem rada na osnovu unapređenog sistema;
4. Dvosmernoj razmeni informacija između škola i poslodavaca o stečenim i poželjnim kompetencijama studenata;
5 Postizanju efekta dobrog sistema organizacije i implementacije praktičnog osposobljavanja kroz razvoj preduzetničkih kompetencija kod studenata, što bi dovelo do povećanja motivacije za zapošljavanje ili samozapošljavanje;
6. Efikasnojoj organizaciji rada organizatora i mentora pri školama i organizacijama tokom ralizacije stručne prakse;
7. Omogućenom pristupu intelekturalnim podacima za sve ciljne grupe
8. Višejezičnoj prezentaciji intelektualnih rezultata projekta;
9. Kompatabilnosti programa stručne prakse, što će uticati na povećanje mobilnosti studenata između partnereskih zemalja u budućnosti;
10. Postignutim kompetencijama koje će biti navedene u Sertifikatu o ostvarenim kompetencijama (Dodatak diplomi).
11. Dodatoj vrednosti koja će biti postignuta putem ocene rezultata stručne prakse u pogledu liste stečenih opštih i profesionalnih kompetencija studenata, što će ujedno biti povratna informacija za dalje unapređenje programa stručne prakse.

Rezultati projekta:Partnerske institucije su tokom realizacije projektinih aktivnosti ostvarile rezultate u vidu sledeće intelekturalne svojine:
1. Vodič za organizatore i mentore programa praktičnog osposobljavanja (stručne prakse) pri obrazovnim institucijama
2. Vodič za organizatore i mentore programa praktičnog osposobljavanja (stručne prakse) pri privrednim organizacijama
3. Obrasci za ralizaciju programa praktičnog osposobljavanja
4. Lista opštih kompetencija
5. Lista profesionlanih kompetencija.

Benefiti projekta i potencijali za razvoj obrazovnog procesa u budućnosti
Realizacijom projektnih aktivnosti koncipiran je porceduralni okvir za praktično osposobljavanje mladih. Okvir može imati širu horizontalnu i vertikalnu proimenu u obrazovnom sistemu zemalja partnerskih insitucija. U Republici Srbiji,gde se programi stručne praksee realizuju sporadično od institucije do institucije, benefiti projekta mogu imati nacionalni značaj, jer ustanovljene procedure mogu biti uspostavljene kao svojevrsni standard u ovom segmentu obrazovanja.
Međutim, neposredni efekti donešenog proceduralnog okvira biće vidljivi tek kroz njegovu implementaciju u obrazovni sistem Srbije, uz odgovarajuću podršku privrede. U našoj zemlji, još uvek ne postoji dovoljno razvijena svest o značaju razvoja praktičnih veština studenata i učenika tokom školovanja, kako kod mladih, tako i kod poslodavaca. Većina obrazovnih insitucija programe stručne prakse realizuje „pro forme“, a stečene kompetencije studenata i učenika nisu na zadovoljavajućem nivou. Osim toga, ne retko su i poslodavci rezervisani prema praktičnom osposobljavanju mladih, jer ne vide neposrednu korist od tog procesa za sopstveno poslovanje.
Zbog toga, država tj. resorno ministarstvo i referentne privredne institucije i organizacije trebaju pružiti sistemsku podršku procesu praktičnog osposobljavanja. Obrazovne institucije i kreatori ekonomske politike moraju ukazati privrednim subjektima da je rad na unapređenju ljudskih resursa investicija u budući rast i razvoj. Odgovarajućim podsticajnim merama potrebno je valorizovati angažovanja poslodavaca u pružanju mentorske podrške tokom realizacije prakse, što će pozitivno uticati na njihovo interesovanje za dalju saradnju sa obrazovnim institucijama.
Realizacija programa praktičnog osposobljavanja studenata iz Leskovca u Sloveniji
Pored razvoja okvira za realizaciju praktičnog osposobljavanja, saradnja između Visoke poslovne škole Leskovac i Više strukovne škole iz Celja je konkretizovana u vidu programa stručne prakse koji se za studente Visoke poslovne škole, realizuju u Sloveniji. Viša strukovna škola iz Celja je posredovala prilikom uspostavljanja kontakta, a potom i potpisivanja ugovora o realizaciji stručne prakse između Visoke poslovne škole i renomiranih slovenačkih hotela. Od početka realizacije projekta, pa do danas 47 studenata Škole obavilo je stručnu praksu u sledećim hotelima u Sloveniji :

• Hotel Bernandin Portorož 10 studenata,
• HIT Alpinea Kranjska Gora 27 studenata.
• Sava Turizam Ljubljana 10 studenata.

 

Takođe pročitajte

Mogućnosti i prednosti telemedicine iz ugla radiologa

Iako se telemedicina u svetu razvijala paralelno sa tehnologijom, možemo reći da je svoj puni …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.